فروشگاه مرکزی لوستر اورانوس

آدرس: ایران – تهران – خیابان وحدت اسلامی، ابتدای خیابان پانزده خرداد، فروشگاه مرکزی اورانوس

تلفن:       ۵۵۶۰۶۲۲۳-۲۱-۹۸+