کارخانه صنایع روشنایی اورانوس

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

آدرس: ایران – تهران – کیلومتر ۱۵ جاده خاوران، مجتمع صنعتی توتک، خیابان سمند، پلاک ۷۹، کدپستی: ۱۸۶۵۱۴۳۵۵۱

تلفن:       ۳۳۲۸۰۷۰۳-۲۱-۹۸+    و    ۳۳۲۸۶۱۳۴-۲۱-۹۸+

فکس:     ۳۳۲۸۰۸۶۰-۲۱-۹۸+